Công ty TNHH CA Water chuyên về thiết kế xây dựng, vận hành các dự án nhà máy xử lý nước tại Việt Nam.

CHỨC NĂNG KINH DOANH

  • Thiết kế, cung cấp lắp đặt máy móc, thiết bị xử lý nước, lọc nước, nước sạch đóng chai dùng trong sinh hoạt và công nghiệp.
  • Khai thác, xử lý và cung cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải 
  • Tư vấn chuyển giao công nghệ, giải pháp tiết kiệm năng lượng
  • Đầu tư và kinh doanh bất động sản, bán buôn vật liệu, thiết bị trong ngành xây dựng

 

Công ty TNHH CA Water hiện là chủ đầu tư nhiều dự án khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch trên toàn lãnh thổ Việt Nam, cam kết đảm bảo sự phát triển bền vững, thân thiện hài hòa với môi trường tự nhiên. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tạo lập hình ảnh Công ty ngày càng lớn mạnh về quy mô, vị thế ngày càng cao, thân thiện với cộng đồng.