Công ty Thương mại Châu Âu là công ty chuyên về thiết kế xây dựng vận hành các nhà máy xử lý nước tại Việt Nam.