SALTO

  • SALTO – Tiên phong trong lĩnh vực sản xuất hệ thống kiểm soát ra vào dùng thẻ không tiếp xúc.
  •  
  • Bộ khóa thẻ kết nối mạng đồng bộ của SALTO có khả năng ứng dụng rộng rãi trong việc kiểm soát ra vào ở mọi yêu cầu. Đây là hệ thống nhận diện bằng sóng RFID đầu tiên mà có thể được nâng cấp ở bất cứ thời điểm nào.
  •  
  • Bạn chọn mức độ kiểm soát an toàn mà bạn cần. Từ một hệ thống điều khiển đơn giản đã lập trình sẵn mà không cần đến máy tính, qua 1 hệ thống ROM dùng cho những dự án quy mô trung bình cho đến những hoạt động trên hệ thống mạng ảo của SALTO cho phép bạn có thể kiểm soát tất cả các cửa ra vào của toàn bộ tòa nhà hay thậm chí là nhiều tòa nhà ở những nơi khác nhau chỉ từ 1 PC thông thường.