Software

Software


 

-         Cơ sở dữ liệu của phần mềm SALTO là SQL hoặc Access.

-         Phần mềm SALTO là phần mềm có bản quyền, bạn chỉ cần trả tiền 1 lần để sở hữu. SALTO sẽ thông báo khi có phiên bản cập nhật mới nhất và bạn có thể tải miễn phí từ trang web của SALTO như thế sự đầu tư công nghệ SALTO là không bao giờ lỗi thời.

-         Phần mềm SALTO có chức năng quản lý khách và nhân viên (có 3 phiên bản: dưới 100 nhân viên, từ 100 đến 500 nhân viên, từ 500 đến 64.000 nhân viên).

-         Phần mềm SALTO chia làm nhiều cấp sử dụng khác nhau, mỗi cấp quản lý chỉ có quyền truy xuất vào cơ sở dữ liệu của hệ thống và chỉ có khả năng thao tác một số số chức năng nhất định theo chức vụ (Quyền hạn) bằng mật mã riêng do nhà quản lý cao nhất cung cấp. Quyền truy nhập hoặc phát hành thẻ của mỗi nhà quản lý đều có khả năng bị thay đổi dễ dàng bởi nhà quản lý cao nhất.

-         Ví dụ:  Bộ phận kỹ thuật chỉ phát hành thẻ cho các nhân viên do phòng kỹ thuật quản lý và không có chức năng phát hành thẻ cho các nhân viên bộ phận khác, hoặc: nhân viên lễ tân chỉ có quyền phát hành thẻ cho khách đến nghỉ tại Resort mà không thực hiện được các chức năng khác.

-         Người phát hành ra thẻ được máy lưu lại. Mọi thay đổi trên cở sở dữ liệu cũng sẽ bị lưu lại.

-         Có khả năng kết nối nhiều khách sạn và resort ở những khu vực khác nhau vào cùng một hệ thống.

-          Nhà quản lý cao nhất ở bất kỳ thời điểm nào cũng có thể kiểm soát được các thông tin và dữ liệu của khách sạn thông qua mạng Internet.

-         Các dữ liệu được lưu lại trong máy dưới dạng File Text và File Excel giúp cho nhà quản lý trong việc chấm công và tính bảng lương cho các nhân viên.

-         Phần mềm SALTO có khả năng kết nối dược với các phần mềm quản lý khách sạn khác nhau như: FIDELIIO, MILLENNUM, SMILE… 

 

 

Bạn có nhu cầu về sản phầm này? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi!

*

*