NPP chính thức của VDA

Lễ ký kết đại lý độc quyền giữa VDA và Catrading tại việt nam (28/08/2015)
                (VDA - Thương hiệu smarthome nổi tiếng của Ý)